architect

Een architect kan u helpen!

Een architect is een onafhankelijke deskundige, die van het bouwproces zowel de esthetische, bouwkundige, technische en financiële kant beheerst. Aan de hand van uw ideeën zorgt hij voor een optimale samenhang tussen de functionele, economische en esthetische aspecten van uw gebouw. Hij is op de hoogte van de plaatselijke bouwvoorschriften en milieueisen; hij kent de bestaande subsidieregelingen. Hij is uw adviseur; hij behartigt uw belangen.

Vanaf het begin heeft u een architect nodig om:

• uw wensen en ideeën concreet te maken
• de budgettaire mogelijkheden te bekijken
• het bouwterrein te selecteren
• voorstudies te maken
• het programma van eisen op te stellen
• gesprekken met instanties te voeren

Wanneer deze zaken zijn afgewerkt, hebt u een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en kunt u uw beslissing over het al dan niet bouwen gefundeerd nemen.

Besluit u door te gaan, dan geeft u uw architect, op basis van de voorstudie en het definitieve programma van eisen, opdracht een bouwplan voor u te ontwerpen en dit plan in de uitvoering te begeleiden. De architect is uw adviseur vanaf het begin tot na de ingebruikneming van uw gebouw. Hij is uw adviseur; hij stelt zich op als uw partner; er moet een vertrouwensrelatie zijn.

• Hoe kiest u uw architect? Lees meer...
• Wat gebeurt er nu precies? Lees meer...
• Wat kost een architect?
 Lees meer...

Bron: Bond van Nederlandse Architecten